Recycology

Balansen mellan miljömedvetenhet och ekonomisk tillväxt är en stor utmaning för alla företag. Att skydda vår globala miljö är i dag viktigare än någonsin och står därför högt på prioriteringslistan hos Pentel. Som ett viktigt bidrag till att bevara miljön har vi skapat RECYCOLOGY. Detta är ett koncept som består av miljövänliga skrivredskap, som vi själva utvecklar och tillverkar.


RECYCOLOGY vilar på det internationella konceptet “reduce, reuse and recycle”. Vi fokuserar på att använda resurseffektiva och återanvändningsvänliga material. Målet är att minska vårt CO2-utsläpp samt att undvika onödigt avfall. Alla Pentel RECYCOLOGY-produkter har tillverkats av minst 50 procent återvunnet material (den angivna procentsatsen har baserats på produktens totala vikt). RECYCOLOGY-produkterna har fortfarande vår bevisade höga kvalitet, med samma hållbarhet och pålitlighet som alla våra andra erkända produkter.

Mer minskning, återvinning och återanvändning

RECYCOLOGY-produktlinjen utvecklas löpande liksom att proportionerna av återanvända material kontinuerligt växer. Förpackningarna är gjorda av återanvänt material. Många av våra produkter kan fyllas på med våra refiller.

Att skydda miljön är inte dyrt. Faktiskt så är priset på alla våra RECYCOLOGY-produkter precis det samma som andra likvärdiga icke-miljövänliga produkter. Dessutom har vi sett till att du kan köpa dem överallt i butiker, shoppingcenter och onlinebutiker. På så sätt kan Pentel arbeta ihop med dig för att skapa en friskare miljö.

Produkterna som ingår i RECYCOLOGY kan du hitta bland våra produkter.