CSR

CSR

Vi har alla ett ansvar att göra vad vi kan för att ta hand om planeten vi lever på. Därför väljer Pentel.no att aktivt stödja organisationer och företag som syftar till att främja naturskydd.

stop-papirspild-logo

På Pentel är vi medvetna om vårt fotavtryck som vi ställer in som företag. Därför arbetar vi ständigt för att minimera pappersanvändningen och deltar aktivt i stopp pappersavfall.

gdpr-logo

Pentel arbetar aktivt för att välja återförsäljare och affärspartners som använder miljövänlig förpackning. Detsamma gäller när vi skickar ut varor.

reklamebeskyttelse-logo

Pentel är reklamskyddad.

noco2-logo

Pentel stöder företag med fokus på grön utveckling.

gdpr-logo

Pentel arbetar aktivt för att stödja organisationer som fokuserar på personuppgifter och skyddar privat information.

plastik-nej-tak-logo

Pentel stöder företag som fokuserar på global konsumtion av plast.