Recycology

Balansen mellan miljömedvetenhet och ekonomisk tillväxt är en stor utmaning för varje företag. Skyddet av vår globala miljö är viktigare än någonsin och en fråga som står högt på dagordningen hos Pentel. Vi vill bidra till att värna om miljön och har därför skapat RECYCOLOGY, ett koncept bestående av miljövänliga skrivredskap som vi själva utvecklar och producerar.

RECYCOLOGY bygger på det internationella konceptet ”reduce, reuse and recycle”. Vi har framförallt lagt fokus på användning av resurseffektiva och återanvändbara material för att reducera vårt koldioxidavtryck och undvika onödigt spill. Alla Pentels RECYCOLOGY-produkter består till minst 50 % av återvunnet material (procenttalet är baserat på produktens totala vikt), och detta utan att kompromissa med kvaliteten! RECYCOLOGY-produkterna håller fortfarande vår övertygande höga kvalitet, och är lika hållbara och pålitliga som alla våra andra kända produkter.

RECYCOLOGY-produktlinjen utökas hela tiden och andelen återvunnet material ökar konstant. Förpackningarna är tillverkade av återvunnet material och många av våra produkter är påfyllbara med våra refiller.

Att skydda miljön är inte dyrt – priset på alla våra RECYCOLOGY-produkter är faktiskt identiskt med andra jämförbara produkter som inte är miljövänliga. Och vi har sett till att du kan köpa dem överallt i butiker, köpcentra och onlinebutiker – på så vis kan Pentel arbeta tillsammans med dig för att skapa en bättre miljö