Miljö och hållbarhet

Balansen mellan miljömedveten produktion och effektivitet är en stor utmaning för alla företag, och den är viktigare än aldrig förr, för hållbarhet är ett globalt ämne som angår oss alla. Genom att använda Pentel RECYCOLOGY-produkter kan även du framhäva ditt miljöengagemang. Du kan alltid känna igen produkterna från RECYCOLOGY-linjen på det lilla gröna bladet.

Recycology – på grund av miljön

Med vår produktlinje Pentel RECYCOLOGY markerar vi någonting. Vi utvecklar och tillverkar miljövänliga skrivredskap och bidrar därmed med en viktig medverkan till en ren miljö. Varje RECYCOLOGY-produkt tillverkas alltid av minst 50 % återvunnet material (i förhållande till totalvikten, förutom förbrukningsmaterial) och lovar stabil och hög kvalitet, hållbarhet och pålitlighet, liksom andra konventionellt tillverkade Pentel-produkter. Under produktionen lägger vi speciellt mycket vikt vid resursbesparande och återvunnet material, minskning av CO2-utsläpp samt att undvika avfall.

Vår RECYCOLOGI-produktlinje breddas hela tiden och andelen av återvunnet material höjs kontinuerligt. Även produkternas förpackningar framställs av återvunnet material, som efter användande kan returneras till det duala systemet. Eftersom återvinning bidrar till att undvika avfall samt sparsamt användande av resurser är många av Pentels produkter naturligtvis påfyllbara.