CSR

Vi har alla ett ansvar att göra vad vi kan för att ta hand om planeten vi lever på. Därför väljer Pentel att aktivt stödja organisationer och företag som syftar till att skydda naturen.

 

stop-papirspild-logo Vid Pentel är vi medvetna om vårt fotavtryck som vi sätter på. Därför arbetar vi ständigt för att minimera användningen av papper och delta aktivt i Stop Paperback.

 

sundtarbejdsmiljø-logo Pentels framgång är en direkt återspegling av våra anställdas välbefinnande på jobbet. Därför stöder vi ett hälsosamt arbetsliv.

 

Miljoevenlig-pakning-logo Pentel arbetar aktivt med att välja distributörer och partners som använder miljövänlig förpackning. Detsamma gäller när vi skickar varor.